Terminal płatniczy w życiu codziennym

Zapewne wielokrotnie mieliście Państwo okazję płacić kartą płatniczą. Transakcja trwa parę sekund, a posiadając ważną kartę,  środki na koncie śmiało można dokonać operacji kartą płatniczą za wybrane towary i usługi. Działanie takiej usługi jest banalnie proste, w jej skład wchodzą następujące elementy:

  • Klient – posiadacz karty płatniczej.
  • Bank klienta – wystawca karty płatniczej
  • Placówka handlowa wyposażona w terminal płatniczy
  • Centrum rozliczeniowe
  • Bank placówki handlowej

Wiele płynących korzyści przemawia za utworzeniem stanowiska obsługującego transakcje kartowe bezgotówkowe a są nimi:

  • Klienci chętniej wydają większe kwoty (średnio o 25%) niż przy transakcji tradycyjnej dokonywanych gotówką.
  • Posiadanie gotówki w większej ilości zawsze nosi za sobą ryzyko kradzieży utargu. Dokonywanie transakcji bez użycia gotówki jest bezpieczniejsze.
  • Transakcje pieniężne na wskazany rachunek bankowy są realizowane szybko i nie wymagają częstych wizyt w placówkach bankowych.
  • Obsługa klientów w punktach obsługowych jest wygodna i sprawna a transakcje realizowane są w kilka sekund.
  • Firmy otwarte na oczekiwania, wdrażające płatności bezgotówkowe postrzegane są jako nowoczesne i przyjazne klientowi


Typowa transakcja płatnicza rozpoczyna się od użycia karty płatniczej a następnie wprowadzenia kwoty do zapłaty w urządzeniu wchodzącym w skład systemu płatniczego działającego (tj. w terminalu lub PIN Padzie programowalnym) a następnie wprowadzenia kodu PIN. System płatniczy (terminal bądź PIN Pad) komunikuje się z Centrum rozliczeniowym, które kontaktując się z bankiem klienta dokonuje autoryzacji transakcji. Sprawdzając m. in. takie informacje jak: kod PIN, czy na koncie karty znajduje się wystarczające środki pieniężne do wykonania transakcji.

Po zebraniu powyższych danych, wysyłany jest unikalny kod autoryzacyjny do systemu płatniczego placówki handlowej informujący, czy dana transakcja może zostać wykonana. Jeżeli odpowiedź jest pozytywna, transakcja zostaje zaakceptowana i zakończona wydrukiem potwierdzenia transakcji. Transakcja w placówce handlowej została dokonana, ale placówka handlowa nie posiada jeszcze na swoim koncie zapłaty za towar.

Za przelew środków na konto placówki handlowej odpowiada Centrum rozliczeniowe które po zamknięciu dnia rozliczeniowego wykonuje przelew na rachunek placówki handlowej. Wartość należności jest pomniejszona o wartość prowizji należną za rozliczanie bezgotówkowych transakcji płatniczych.

Firma Inter-Kas współpracuje z PayTel. Jeśli chcesz mieć swój własny terminal płatniczy zapraszamy do kontaktu. Więcej szczegółów poznasz na ten temat tutaj.