Terminale płatnicze

PayTel SA jest Krajową Instytucją Płatniczą zgodnie z wymogami Komisji Nadzoru Finansowego która w trosce o swoich Klientów stale rozwija swoje usługi przy jednoczesnym inwestowaniu w innowacyjne rozwiązania. Jesteśmy wiodącą na polskim rynku firmą w zakresie usług dodanych: obsługi kart płatniczych, doładowań elektronicznych oraz płatności za rachunki wystawców masowych.


PayTel SA
jest Krajową Instytucją Płatniczą zgodnie z wymogami Komisji Nadzoru Finansowego która w trosce o swoich Klientów stale rozwija i udoskonala swoje usługi przy jednoczesnym inwestowaniu w innowacyjne rozwiązania. Jesteśmy wiodącą na polskim rynku firmą w zakresie usług dodanych: obsługi kart płatniczych, doładowań elektronicznych oraz płatności za rachunki wystawców masowych. Nasza Spółka posiada własne aplikacje terminalowe i własną infrastrukturę, opartą o sprawdzony na świecie system centralny. Dysponujemy także własnym zespołem programistycznym, centrum telefonicznej obsługi Klienta oraz m.in. systemem zarządzania terminalami. Dlatego też wiele procesów, np. serwis czy instalacja urządzeń, jesteśmy w stanie realizować szybciej i efektywniej.


Zapraszamy do współpracy sklepy, punkty handlowo-usługowe, sieci handlowe zainteresowane sprzedażą doładowań telefonów komórkowych, świadczeniem swoim klientom usługi przyjmowania płatności za faktury oraz korzystaniem z terminala do obsługi kart płatniczych lub wdrożeniem własnych, specyficznych rozwiązań tworzących przewagi konkurencyjne.

Oferowane usługi

Terminale płatnicze usługi

 • doładowanie telefonu On-Line i Off-Line
 • płatności za rachunki
 • płatności kartą
 • usługi dodane
 • obsługa sieci terminali POS

Korzyści wynikające z akceptacji kart płatniczych

 • Klienci płacący kartami płatniczymi są skłonni do wydawania większych kwot (średnio o 25%), niż w przypadku transakcji gotówkowych.
 • Dokonywanie transakcji bez użycia gotówki jest bezpieczniejsze. Posiadanie gotówki w większej ilości zawsze nosi za sobą ryzyko kradzieży utargu.
 • Przelew środków pieniężnych na wskazany rachunek bankowy następuje szybko i nie wymaga wielokrotnego transportu uzyskanego przychodu do banku.
 • Transakcje płatnicze trwają zazwyczaj kilkanaście sekund, dzięki czemu obsługa klientów jest sprawna i bardziej wygodna.
 • Firmy, które wdrożyły bezgotówkową obsługę transakcji postrzegane są jako nowoczesne i otwarte na oczekiwania klientów.

Akceptacja kart - zasada działania

Wielokrotnie mieliście Państwo okazję płacić kartą płatniczą za wybrane towary i usługi. Transakcja trwa parę sekund i posiadając ważną kartę i środki na koncie bez większych formalności można dokonać płatności za wybrane towary i usługi. Mechanizm działania takiej usługi jest bardzo prosty, a w jego skład wchodzą następujące niezbędne elementy:

 • Klient – posiadacz karty płatniczej.
 • Bank klienta - wystawca karty płatniczej.
 • Placówka handlowa wyposażona w odpowiedni system płatniczy (terminal lub aplikacja płatnicza PIN Pad) – Akceptant.
 • Bank placówki handlowej.
 • Centrum Rozliczeniowe – Instytucja Płatnicza

Typowa transakcja płatnicza rozpoczyna się od odczytu karty płatniczej a następnie wprowadzenia kwoty do zapłaty w urządzeniu wchodzącym w skład systemu płatniczego działającego w danej placówce handlowej (tj. w terminalu lub PIN Padzie współpracującym z kasą fiskalną lub stanowiskiem komputerowym) oraz, jeżeli tego wymaga dana karta, wprowadzenia kodu PIN. System płatniczy komunikuje się z Centrum Rozliczeniowym, które kontaktując się z bankiem klienta dokonuje autoryzacji transakcji min. sprawdzając takie informacje jak: kod PIN, listę kart zastrzeżonych i czy na koncie karty znajduje się wystarczająca ilość środków pieniężnych do wykonania transakcji. Po zebraniu powyższych danych Centrum Rozliczeniowe wysyła unikalny kod autoryzacyjny do systemu płatniczego placówki handlowej informujący, czy dana transakcja może zostać wykonana. Jeżeli odpowiedź jest pozytywna, transakcja zostaje zaakceptowana i zakończona wydrukiem potwierdzenia transakcji, które w przypadku braku wymogu wprowadzania kodu PIN musi zostać podpisane przez posiadacza karty. Transakcja w placówce handlowej została dokonana, ale placówka handlowa nie posiada jeszcze na swoim koncie zapłaty za towar. Za przelew środków na konto placówki handlowej odpowiada Centrum Rozliczeniowe, które po zamknięciu dnia rozliczeniowego wykonuje przelew na rachunek placówki handlowej. Wartość należności jest pomniejszona o wartość prowizji należną za rozliczanie bezgotówkowych transakcji płatniczych.
Zasadę działania procesu akceptacji kart płatniczych przedstawia schemat na początku strony.

Typy transakcji płatniczych
Terminale płatnicze można używać w wielu miejscach

W zależności od wybranego rozwiązania Systemy płatnicze pozwolą Państwu na dokonywanie następujących transakcji:

Transakcje standardowe
 • Płatność kartą.
 • Zwrot tj. zwrot należności klientowi, który zdecydował się na zwrot zakupionego przez niego towaru, lub w przypadku pomyłki obsługi przy wprowadzeniu wysokości kwoty do zapłaty,
 • Unieważnienie transakcji
Transakcji wykorzystywanych w restauracjach.
 • Płatność zawierającą napiwek
Transakcji wykorzystywanych najczęściej w hotelach i wypożyczalniach samochodów.
 • Preautoryzacja (rezerwacja środków na koncie klienta wykonywana w momencie meldunku gościa hotelowego lub przed wynajmem samochodu w przypadku wypożyczalni samochodów)
 • Dopełnienie preautoryzacji (transakcja płatności, na kwotę należną za zakwaterowanie i wyżywienie w hotelu lub wynajem samochodu).
 • Obciążenie karty.
  W hotelach istnieje możliwość obciążenia rachunku klienta karty w przypadku rezerwacji pokoju przez klienta i nie pojawienia się w hotelu. W takim przypadku właściciel hotelu może obciążyć rachunek karty jako zabezpieczenie rezerwacji wystawiając Dowód Sprzedaży na kwotę równą cenie jednej doby hotelowej wraz z podatkiem VAT. Obowiązkowe jest wtedy poinformowanie klienta podczas dokonywania rezerwacji o możliwości obciążenia rachunku karty kwotą określoną powyżej, w przypadku nie pojawienia się klienta w hotelu lub, gdy nie zostanie odwołana rezerwacja w podanym przez hotel terminie.

Polska Bezgotówkowa - darmowy terminal
Blog o terminalach płatniczych